0 312 433 00 25

KPSS ALAN BİLGİSİ
HUKUK İKTİSAT MUHASEBE MALİYE

Anayasa Hukuku

İdare Hukuku

Medeni Hukuk

Borçlar Hukuku

Ticaret Hukuku

Ceza Hukuku

İcra - İflas Hukuku

 

Mikro İktisat

Makro İktisat

Para - Banka - Kredi

Uluslararası İktisat

Maliye Politikası

Türkiye Ekonomisi

İktisadi Doktrinler

Büyüme Kalkınma

 

Genel Muhasebe

Envanter Kayıtları

Mali Tablolar Analizi

Mali Matematik

İhtisas Muhasebesi

 

 

 

Maliye Teorisi

Kamu Gelirleri

Kamu Giderleri

Devlet Bütçesi

Kamu Borçları

Vergi Hukuku

Türk Vergi Sistemi

Toplam 200 Saat Toplam 200 Saat Toplam 100 Saat Toplam 60 Saat

25 Saatlik İşletme Dersi Öğrencilerimize Mayıs Ayında Ücretsiz Olarak Verilmektedir.

Toplam Verilen Ders Saati: 585 SAAT
 

NOT 1 : Kurumumuzda Test ve Yazılı Sınavlara Yönelik Eğitim Verilmektedir.

NOT 2 : KPSS ve Kurum Sınavlarına Yönelik Kaynaklar Ücretsiz Verilmektedir.

NOT 3 : Nisan Ayından itibaren Alan Bilgisinden 10 Adet Deneme Sınavı Yapılmaktadır.

NOT 4 : Nisan Ayından itibaren G.Yetenek & G.Kültürden 10 Adet Deneme Sınavı Yapılmaktadır.

NOT 5 : Öğrencilerimize Ücretsiz Olarak 15  Mayıs ile 30 Haziran Arası Genel  Tekrar  ve Soru Çözümleri Dersleri  Yapılmaktadır.

Makro Akademi ile Büyük Düşünün...